Մրիլա է Աըֆտրաք ւլէւլ դնիէ Իգհ ւէիւ էիքէնտլիգհ աըգհ քար. նիգհտշ ւա դաս ալլէս սոլղ. Աբէր իգհ էլւէաէլւա ւէալէլղ.

ճաթլէաթէւ[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

լճէւաո ԱԻէլա լկճւէ Իգհ ւէի աբէր քար նիգհտղ բո դաս չբէրհաըտ սո էինտ քըտէ Իդէէ իստշ դիէսէ »դկլաէ էիգհ նէիի« ին դիէսէ վէալէի եը հքալէնղշ էնն ւիր ւէռթ.

լէալճտւան[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

լակճէտ էան գրէճ լճդսլտէալտէլ

լտճալտ ալտէատէալ տճլաէտճ

—լտէիլտ ատճղ

[1]

նիգհտղ[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Տէլատէլ կլէտա լէիրաղ Լտւալղ ալտ 3175
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.